Αρχική σελίδα » Έρευνα

 Τομείς Ερευνητικής Δραστηριότητας

  • Μοριακή Δομή-Φασματοσκοπία, μελέτη επιφανειών σε χαμηλές θερμοκρασίες.
  • Υποατομική Δομή, Προέλευση χημικών στοιχείων - Πυρηνική Χημεία και εφαρμογές.
  • Θερμοδυναμικές ιδιότητες - Διηλεκτρικές μετρήσεις.
  • Κβαντική Χημεία - Υπολογιστική Χημεία με έμφαση στη θεμελίωση, την ακρίβεια και τα υπολογιστικά όρια.
  • Στατιστική Μηχανική - Θερμοδυναμική και Μοριακές Προσομοιώσεις. Ανάπτυξη κώδικα και εφαρμογών.

Έρευνητικοί Τομείς και Πρόσφατες Δημοσιεύσεις.